Přidejte doménu, která má být přidána do vyhledávání:
URL:
Je nutné přidat úplnou adresu URL včetně předpony, například: http://example.org
Zadejte doménu, která má být přidána, budeme procházet také externí odkazy (pomalá metoda, může trvat několik minut)
URL:
Je nutné přidat úplnou adresu URL včetně předpony, například: http://example.org
Poznámka: V některých určitých případech to může trvat několik minut, než dokončíme procházení webových stránek.